kop pand herreveld


 

Tijdelijk laag btw-tarief op verbouwing van woningen

Als u uw woning van minimaal twee jaar oud wilt renoveren of herstellen, dan geldt tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 een verlaagd btw-tarief van 6 procent (in plaats van 21 procent). Deze regeling komt sterk overeen met de eerdere btw-verlaging op verbouwingen en is wederom alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen. 
Hier en daar zijn de regels wat versoepeld, zodat het verlaagde tarief ruimer mag worden toegepast. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor u op een rijtje.
Renovatie en herstel
Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de bij de renovatie- en herstelwerkzaamheid gebruikte materialen. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning, zoals het vervanging van een keuken of cv-installatie, kan over de verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast.
Moment van tariefbepaling
Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Dit betekent dat als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de werkzaamheden worden afgerond in maart 2014, het algemene btw-tarief van toepassing is op al die deelfacturen. Indien er vóór 1 maart 2013 deelfacturen met toepassing van het algemene btw-tarief zijn uitgereikt en de werkzaamheden worden afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dan dient op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief te worden toegepast.
Specifieke goedkeuringen
Ten opzichte van de eerdere regeling geldt het verlaagde tarief nu ook voor:
- het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
- de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen;
- de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen. De levering van bloemen en planten was overigens al belast tegen het verlaagde tarief.Huis mag worden verkocht zonder energielabel


Een huis kan voorlopig nog gewoon verkocht worden zonder energielabel. Als beide partijen het daarmee eens zijn, gaat de transactie gewoon door.

 

De Tweede Kamer stemde een wetsvoorstel weg dat zo'n label verplicht stelde en de transactie zonder label zelfs onmogelijk wilde maken.

 

De situatie blijft dus nog zoals die is. Nederland voldoet daarmee echter niet aan de Europese richtlijnen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet de reactie vanuit Brussel dan ook met zorg tegemoet, aldus het departement.

 

Minister Stef Blok van Wonen gaat praten met de Europese Commissie over de situatie die nu is ontstaan.


(Bron: ANP | 20 november 2012, 17:04) 

Moody's positief over Nederlandse woningmarkt

De markt voor herverpakte Nederlandse hypotheken van de eerste kwaliteit, zowel met als zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG), heeft in december een aantal positieve trends laten zien.

Dat stelt Moody's Investor Service donderdag op basis van nieuwe statistische gegevens.

Moody's verwacht verder dat de Nederlandse huizenprijzen in 2012 grofweg stabiel blijven, wat de mogelijke verliezen op executieverkopen zal beperken.

De kredietbeoordelaar is daarmee positiever dan de marktleider op de Nederlandse hypotheekmarkt, Rabobank. Die bank stelde eerder deze week in een rapport een verdere daling van de huizenprijzen met gemiddeld vijf procent te verwachten in 2012, na de daling met elf procent in de afgelopen 3,5 jaar.

Werkloosheid

Moody's verwacht verder dat de werkloosheid in Nederland in 2012 slechts licht zal stijgen, tot 4,7 procent, van 4,4 procent in 2011. De hoeveelheid wanbetalingen zal hierdoor niet substantieel toenemen, voorspelt de kredietbeoordelaar.

Het percentage van herverpakte hypotheken met een betalingsachterstand van langer dan zestig dagen daalde in december naar 0,65 procent, van 0,85 procent een jaar eerder.

Dit kwam vooral door betere resultaten voor hypotheken zonder NHG, waar de achterstanden naar 0,66 procent daalden, van 0,85 procent. Bij de hypotheken met NHG-garantie stegen de betalingsachterstanden in december juist met veertien procent tot 0,55 procent.

Het cumulatieve verlies op de herverpakte hypotheken bleef op een laag niveau van 0,06 procent, meldde Moody's.

Primehypotheken

De markt voor herverpakte Nederlandse 'primehypotheken' had in december een omvang van 296 miljard euro, een groei van 15,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel daarin van NHG-hypotheken steeg van negen naar dertien procent.

Bij NHG-hypotheken neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) het risico over van de geldverstrekker wanneer de geldlener zijn hypotheekrente niet meer kan betalen. Banken kunnen hierdoor een lagere hypotheekrente in rekening brengen.

Moody's rivaal Fitch wees er in juni vorig jaar op dat NHG-hypotheken daarmee nog niet helemaal risicovrij zijn: de bijbehorende staatsgarantie daalt na verloop van tijd, terwijl de hypotheek niet altijd hoeft mee te dalen. Ook is er een kans van vijftien procent dat de WEW, die de garantie beheert, NHG-claims weigert.

Economen voor afbouw aftrek hypotheekrente

Een groep van 22 vooraanstaande economen stelt in een 'zesstappenplan' dat hervorming van de woningmarkt noodzakelijk is.

Als belangrijkste maatregel zien zij de geleidelijke afbouw van de aftrek van hypotheekrente.

Intiatiefnemers zijn Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg en Dirk Schoenmaker van de Duisenberg school of finance. De economen willen een ''handvat bieden aan de politiek''.

Tot dusver verzetten de regeringspartijen CDA en VVD zich tegen het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en dat geldt ook voor gedoogpartner PVV. Het plan is ondertekend door bekende economen als Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen en Herman Wijffels.

De economen wijzen erop dat ''het huidige systeem van woningfinanciering'' leidt tot overmatige hyptheekschuld van de huishoudens. Inmiddels zou 80 procent van de bevolking denken dat de aftrek sowieso minder wordt en daardoor zit volgens de economen nu de woningmarkt op slot.


Energiesubsidie

In Nederland worden nog steeds landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies verleend aan particulieren voor verbeteringen aan woningen m.b.t. het energieverbruik.

U kunt namelijk op een eenvoudige wijze zien of er subsidies beschikbaar zijn. Op de site www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u door het invullen van de plaatsnaam een overzicht krijgen van de beschikbare subsidieregelingen. Let er wel goed op of een subsidieregeling in de tussentijd niet is komen te vervallen.


Kom Woonproeven - open huis nieuwbouwwoningen

Wilt u profiteren van het wooncomfort van een nieuwbouwwoning? Zet dan voor 1 oktober ‘Bouwfonds Woonproeven' in uw agenda. U kunt van 11.00 tot 15.00 vrijblijvend en zonder afspraak bij ons op kantoor langskomen. Op het menu staan diverse woningen in het plan Dijklaan West II in Bergambacht. Kom woonproeven en bepaal welke woning u het beste smaakt!

Kijk op www.woonproeven.nl voor een overzicht van de nieuwbouwwoningen.Meer huizen verkocht in juli door verlaging belasting

Laatste update:  1 augustus 2011 bron: nu.nl

In de maand juli zijn 15 procent meer huizen verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder.
Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) bevestigde maandag berichtgeving van die strekking van de nos. ''De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft een positief effect op de verkoop van huizen.''
Werden er in Nederland in juli vorig jaar ongeveer 10.000 huizen verkocht, nu staat de teller rond de 11.500, aldus de zegsman.
Het kabinet verlaagde de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent. ''Dat heeft een positieve impuls gegeven. Het lijkt erop dat de negatieve spiraal doorbroken is'', aldus de woordvoerder van de NVM.
Voor het hele derde kwartaal verwacht de NVM een toename van de verkoop van huizen met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.


Stijgend vertrouwen in woningmarkt volgens Marktindicator (Bron: marktindicator 26 juli 2011)

De ontwikkelingen op de woningmarkt werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Eigen Huis Marktindicator, een onderzoek dat gedaan wordt door onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Deze geeft aan dat het consumentenvertrouwen in juli de hoogste stijging ooit heeft.
De Marktindicator meet het consumentenvertrouwen onder 667 respondenten die achttien jaar of ouder zijn en representatief zijn voor de samenleving. Zij krijgen maandelijks een zestal stellingen over de woningmarkt, waarbij ze kunnen aangeven of ze er zeer negatief tot zeer positief tegenover staan.
Hoogste stijging
Deze maand gaf de Marktindicator een score van 62 aan, een stijging van vijf punten ten opzichte van de maand juni, toen de score nog de laagste ooit was. "62 is een stand die nog steeds erg laag is, maar we komen dan ook van een historisch dieptepunt", aldus Hans Andre de la Porte van Vereniging Eigen Huis. In mei was de score nog 59 procent.
Vertrouwen
De monitor heeft gemeten hoeveel vertrouwen de Nederlandse bevolking heeft in de markt voor koopwoningen. Er worden inschattingen en verwachtingen gemeten ten aanzien van de huizenprijzen, de hypotheekrente en de algemene omstandigheden om een huis te kopen.
Nooit boven 100
Geeft de indicator 100 aan, dan is het vertrouwen neutraal te noemen. Sinds zijn bestaan in 2004 is de barometer niet boven de 100 uitgekomen. "Als we onze metingen al in de jaren '90 (met name 1995-2000) hadden uitgevoerd, dan zou de stand wél boven de 100 punten hebben gestaan. Veel mensen waren toen aan het kopen, het aanbod was beperkt en de prijzen stegen hard."
Oorzaken lage score
"De afgelopen jaren staat de indicator onder de 100 punten: er is steeds minder vraag naar woningen, het aanbod is groot en groeiend, huizen staan langer te koop en de prijzen dalen (kopers bepalen de markt). Oorzaken zijn de economische crisis, onzekerheid over werk en inkomen, aangescherpte hypotheekregels en het besef dat de waarde van huizen ook kan dalen, dat is het risicogevoel bij consumenten."
Minder onzekerheid
"De woningmarktindicator heeft een bewezen voorspellende waarde over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De stijging van 57 naar 62 punten is dan ook een indicatie dat de koopbereidheid stijgt. Mensen geven aan dat ze actiever gaan zoeken en sterk overwegen te gaan kopen als ze een betaalbaar huis vinden dat voldoet aan hun wensen. Oorzaken van dit toegenomen vertrouwen zijn de verlaging van de overdrachtsbelasting en het gevoel dat de economie aantrekt, waardoor de onzekerheid over werk en inkomen iets minder wordt."

 Tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting, profiteer nu!

De ministerraad heeft vrijdagmiddag 1 juli 2011 bekend gemaakt dat de overdrachtsbelasting gaat wijzigen. De overdrachtsbelasting gaat van 6 % naar 2 %.

Hiermee wil het kabinet het vertrouwen op de woningmarkt versterken en doorstroming voor huurders en kopers bevorderen. De overdrachtsbelasting gaat voor één jaar omlaag van zes naar twee procent. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Voor meer informatie over het besluit zie www.rijksoverheid.nl of bel met ons kantoor.Bergambacht MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

Bergambacht is uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Uit een onderzoek van werkgeversorganisatie MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onder ruim 17.000 ondernemers bleek de Zuid-Hollandse gemeente het beste om te gaan met zijn midden- en kleinbedrijf.

Bergambacht is uitgeroepen tot mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland. Uit een onderzoek van werkgeversorganisatie MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie onder ruim 17.000 ondernemers bleek de Zuid-Hollandse gemeente het beste om te gaan met zijn midden- en kleinbedrijf.

Bergambacht dankt de eerste plaats met name aan de tevredenheid van de plaatselijke ondernemers over het ondernemersklimaat in algemene zin. De Zuid-Hollandse gemeente behaalt daarmee het hoogste rapportcijfer, een 8,6. Ook op het gebied van communicatie en beleid scoort Bergambacht het beste.

In 2008 riep MKB-Nederland voor het eerst de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland uit. Met deze verkiezing wil de vereniging de lokale overheden prikkelen om de belangen van het midden- en kleinbedrijf goed in het vizier te houden en het lokale ondernemersklimaat te verbeteren.

Aan de verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland ligt een grootschalig onderzoek ten grondslag, dat per provincie is uitgevoerd door Hanze Connect. In totaal hebben ruim 17.000 mkb-ondernemers (afhankelijk van de grootte 25 tot 50 per gemeente) gereageerd op vragen over vier onderwerpen: tevredenheid; communicatie en beleid met betrekking tot het mkb; prijs/kwaliteitverhouding van de gemeentelijke lasten en het imago (van ondernemers buiten de gemeente). Voorafgaand aan de landelijke verkiezing zijn eerder dit jaar als de mkb-vriendelijkste gemeenten per provincie uitgeroepen, met Bergambacht als MKB-vriendelijkste gemeente van Zuid-Holland.

Bron: gemeente Bergambachtjanuari 2011 - koopsom woningen 2010 licht gestegen


De gemiddelde koopsom die kopers over geheel 2010 in Nederland voor een bestaande koopwoning hebben betaald is uitgekomen op € 239.500. In vergelijking het gehele jaar 2009 bedraagt de stijging 0,5%.
De woningmarkt is in 2010 niet verder verslechterd, maar zeker ook niet verbeterd.
Het verschil tussen de duurste provincie (Utrecht) en de goedkoopste (Groningen) is opgelopen tot € 106.000. De provincie Limburg, in 2009 nog goed voor plaats 9 op de ranglijst, is dit jaar voorbijgegaan door Zeeland en Friesland en staat nu op de voorlaatste plaats.
De koopsomontwikkeling op provinciaal niveau laat behoorlijke verschillen, maar geen echte uitschieters zien. In Drenthe steeg de gemiddelde koopsom met 3% en in Zuid Holland met 1,5%. Grootste dalers zijn de provincie Groningen met 1,9% en Noord Brabant met 1,6%. December was een matige maand, de gemiddelde koopprijs daalde met 2% ten opzichte van december 2009.januari 2011 - NIEUWBOUW IN BERGAMBACHT!

Binnenkort wordt gestart met de verkoop van luxe nieuwbouw-eengezinswoningen in het plan Dijklaan West II, fase 1a.
Er worden 4 verschillende type woningen gebouwd: type Fuut, Watersnip, Grutto en Ooievaar met een woonoppervlakte variërend van 118 m² tot 136 m² en een kaveloppervlakte vanaf 132 m² tot 274 m².
De prijzen zijn vanaf € 239.000 VON.
Benieuwd naar de woningen? Laat het ons weten en bel of mail vrijblijvend naar 0182-352099 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
De verkoop start met een OPEN DAG (de exacte datum volgt), waarna een inschrijving volgt.

Wilt u weten wat uw huidige woning waard is? Wij komen vrijblijvend bij u langs.


december 2010 - Funda maakt inzichtelijk welke woningen verkocht/verhuurd zijn

Met ingang van heden toont funda welke woningen onlangs verkocht of verhuurd zijn. Indien een bezoeker een zoekopdracht invoert krijgt hij een resultatenlijst van gevonden woningen. Bovenaan deze resultatenlijst wordt een extra tab getoond met ‘verkocht' (of ‘verhuurd' in geval van huurwoningen). Door op de tab te klikken krijgt de bezoeker op basis van zijn zoekopdracht de woningen te zien die het afgelopen jaar zijn verkocht. Funda toont van de woning beperkte informatie zoals een foto, het adres en de laatste bij funda bekende vraagprijs (dus geen transactieprijs). Ondanks de beperkte dynamiek in de markt, wil funda met deze functie laten zien welke woningen wel verkocht zijn.Dinsdag 21 december 2010 - Woningcorporaties

De woningcorporaties mogen vanaf 1 januari 10 procent van hun huizen verhuren aan mensen die meer verdienen dan 33.614 euro. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) houdt vol dat die 10 procent genoeg is om mensen te helpen die boven die grens zitten, maar toch in de woonproblemen komen. Dat leidt hij af uit de verhuisbewegingen van de laatste jaren. Wel moet er regionaal misschien wat met de procenten worden geschoven. Met name D66 en de PvdA maken zich erg ongerust over de middeninkomens die straks niet meer in aanmerking komen voor een huis in de sociale sector, maar die door allerlei omstandigheden erg krap in hun financiële jasje zitten.

Bron: parool.nlVrijdag 29 oktober 2010 - WOZ

WOZ-waarde: Hoge Raad zet streep door toegestane afwijking.

De Hoge Raad heeft beslist dat gemeenten elke verlaging van de WOZ-taxatie moeten doorberekenen in de ozb. Gemeenten moeten voortaan na hertaxatie elke verlaging doorberekenen in de onroerendezaakbelasting  (ozb). Tot nu toe hoefde dat niet als de verlaging binnen de toegestane afwijking bleef, de Fierensmarge. De Hoge Raad heeft daar op 22 oktober 2010 een streep door gezet. Met het schrappen van die marge kunnen huiseigenaren ook voordeel boeken op het eigenwoningforfait en erf- en schenkingsrecht. Overheden mochten tot op heden een foutmarge aanhouden. Met deze uitspraak in de hand kunnen taxateurs hun cliënten adviseren in voorkomende gevallen bezwaar te maken zonder rekening te houden met de zogenaamde Fierensmarge, één en ander onderbouwd met een taxatierapport of bezwaarschrift met onderbouwing.

De uitspraak zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl.


 

oktober 2010 - OPEN HUIZENROUTE

Zaterdag 9 oktober 2010 staat in het teken van de open huizenroute. Wij bieden u een gevarieerd aanbod in de plaatsen Bergambacht, Boskoop, Berkenwoude, Ammerstol, Schoonhoven, Stolwijk en omliggende plaatsen.

De woningen zijn van 11.00 uur tot 15.00 uur vrijblijvend te bezichtigen. In veel van de gevallen is de eigenaar zelf in de woning aanwezig om u rond te leiden. Een van onze makelaars is standby en u kunt bij ons op kantoor aanvullende informatie verkijgen onder het genot van een bakje koffie.

 


 

september 2010 - Hypotheken flink goedkoper
Het afsluiten van een hypotheek wordt steeds goedkoper, nu de hypotheekrente een dalende lijn laat zien. Dat blijkt uit een vergelijking van de rente onder 16 hypotheekverstrekkers door Geld.nl.

Daaruit blijkt dat de hypotheken met een rentevaste periode vanaf vijf jaar tot ruim één procent goedkoper zijn geworden, vergeleken met begin 2010. Ook bij de variabele rente besloten veel aanbieders dit jaar tot renteverlagingen, meldt de financiële website.

In januari bedroeg een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar gemiddeld 5,27 procent. Nu is de gemiddelde rente gedaald tot een niveau van 4,57 procent. De gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar vast daalde in die periode van 5,89 naar 5,18 procent.

Geld.nl bekeek de rentetarieven van hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Volgens de financiële website kan er nog niet over beweging op de hypotheekmarkt gesproken worden. "Maar de rentedalingen liegen er niet om." Die dalingen zijn onder meer het gevolg van kostenbesparingen bij banken.

Hoewel analisten verwachten dat de hypotheekrente op korte termijn licht zal blijven dalen, is een renteverhoging op de lange termijn niet ondenkbaar.

Bron: nu zakelijk


 

september 2010 - alle fiscale voordelen voor de woningmarkt

Zoals inmiddels bekend heeft minister De Jager van Financiën het btw-tarief voor verbouwingen en herstelwerkzaamheden aan woningen tijdelijk verlaagd van 19 naar 6 procent. Deze btw-verlaging is één van zes maatregelen om de huizenmarkt te stimuleren. We geven u de details.

Tarief btw verlaagd
De verlaging van het btw-tarief van 19 naar 6 procent is tijdelijk. Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond vanaf 1 oktober 2010 en voor 1 juli 2011. Hierbij geldt het moment waarop de werkzaamheden zijn afgerond. De regeling geldt dus ook voor de gewerkte uren die al voor 1 oktober aan deze verbouwing zijn besteed. Maar, let op: als de verbouwing na 30 juni 2011 klaar is, geldt het verlaagde tarief niet. Ook niet voor de uren die er voor 1 juli aan zijn besteed.
Renovatie- en herstelwerkzaamheden
De maatregel geldt voor alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die aan een woning worden verricht. Daarmee wordt bedoeld het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning, inclusief de garage of schuur.Werkzaamheden die hier niet onder vallen, zijn werkzaamheden aan de tuin, glazenwassen, vloerbedekking leggen, architectendiensten en sloopwerkzaamheden die geen onderdeel zijn van herstelwerkzaamheden.Het verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeidscomponent van het werk. Voor de materialen blijft het hoge tarief gelden. De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (gerekend vanaf de eerste ingebruikname).Hoe? Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste tarief te hanteren. Bij twijfel overlegt u met uw aannemer. Er is geen vergunning nodig.
Dubbele hypotheekrentelasten langer aftrekbaar
De overheid verlengt de periode waarin mensen met dubbele hypotheeklasten in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek voor beide huizen, van twee naar drie jaar.. Deze situatie doet zich voor als een nieuw huis al is gekocht, terwijl het oude nog niet is verkocht. Deze tijdelijke regeling vervalt eind 2012.
Hypotheekrenteaftrek na verhuur
De maatregel waardoor mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek wordt met één jaar verlengd en loopt nu tot eind 2012.
Vrijstelling overdrachtsbelasting bij tweede verkoop
Als u in 2011 een woning koopt die u binnen een jaar weer verkoopt, wordt er bij de tweede transactie alleen overdrachtsbelasting betaald over de eventuele winst. Deze vrijstelling geldt op dit moment alleen als de woning binnen een half jaar wordt doorverkocht.
Grens nationale hypotheekgarantie
Per 1 juli 2009 verhoogde het kabinet tijdelijk de grens van de nationale hypotheekgarantie tot 350.000 euro. Deze maatregel liep af op 1 januari 2011, maar is nu een jaar verlengd.
Steun voor stilgevallen woningbouwprojecten
Eerder stelde het kabinet € 350 miljoen ter beschikking voor woningbouwprojecten die als gevolg van de kredietcrisis zijn stilgevallen. Het geld werd in drie tranches verdeeld. Inmiddels is er € 37 miljoen door gemeenten terugbetaald omdat zij evengoed niet met het project konden starten. Dit geld wordt nu toegekend aan projecten uit de derde tranche van de laatste verdeling, die destijds niet in aanmerking konden komen omdat het beschikbare budget op was. Bron:Vastgoedpro.

 


Maandag 3 mei 2010 Herreveld & de Vogel - NWWI-Taxateur in uw regio

nwwi

NWWI-keurmerk biedt zekerheid over waarde van uw woning
Een woningtaxatierapport is nodig voor de aan- of verkoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van een hypotheek. Maar ook bijvoorbeeld bij het vaststellen van successie- of overdrachtsbelasting of WOZ-zaken. Het is dus belangrijk dat u als consument op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. Daarnaast willen geldverstrekkers in het kader van fraudepreventie ook taxatierapporten waar ze op kunnen bouwen. Het NWWI Keurmerk zorgt daarvoor.
Zekerheid
Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is hét een keurmerk voor woningtaxaties dat tot doel heeft de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat Herreveld & de Vogel makelaardij als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Een NWWI taxatierapport van Herreveld & de Vogel makelaardij beschermt u zo tegen een onjuiste waardebepaling.
Meer info op www.nwwi.nl

 


april 2010  Nieuwe huisstijl & positionering voor Herreveld & de Vogel Makelaardij gerealiseerd door Sense communicatie & consult te Stolwijk.

Herreveld & de Vogel Makelaardij uit Bergambacht heeft een geheel vernieuwde huisstijl en website. Daarnaast hebben wij een unieke dienstverlening voor woningbezitters in de Krimpenerwaard in het leven geroepen: 'H&V Thuis'. Via de website en persoonlijk contact kunnen woningbezitters bij Herreveld & de Vogel Makelaardij uitgebreid advies krijgen op het gebied van wonen in de ruimste zin van het woord. Een goed voorbeeld van klantgericht ondernemen en inspelen op klantbehoeften. Kijk voor meer informatie op www.henvthuis.nl of www.herrevelddevogel.nl

Sense communicatie & consult is verantwoordelijk voor de strategie en de complete realisatie.13 april 2010

Branche komt zelf met uniforme normering taxatierapporten en toezicht
Nieuwegein, Rijswijk, Lelystad, 12 april 2010 - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), VastgoedPRO en VBO Makelaar zijn het eens geworden over een pakket van normen waaraan taxatierapporten bij aanvragen van woningfinancieringen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) moeten voldoen.Dat is de belangrijkste uitkomst van het overleg tussen de drie brancheorganisaties onder leiding van onafhankelijk voorzitter Anne Willem Kist.

De voorzitters van de drie brancheorganisaties noemen het resultaat in hun gezamenlijk statement positief voor de taxatiebranche: ‘Er is natuurlijk lange tijd met een schuin oog naar de taxateurs gekeken. Dat we nu in staat zijn om via zogenoemde zelfregulering een duidelijk pakket van normen samen te stellen, stemt tevreden. Met deze uniforme normering wordt door de gemeenschappelijke organisaties een positieve impuls gegeven aan het optimaliseren van zekerheden en waarborgen voor zowel het taxatierapport, het taxatieproces als de professional bij uitstek: de taxateur.'
De drie brancheorganisaties hebben op 9 april 2010 het pakket van gezamenlijke normen en de controlesystematiek overhandigd aan Karel Schiffer, directeur van de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Anne Willem Kist zal de implementatie van controlesystematiek begeleiden. Kist:‘Ik ben tevreden met de uitkomst van het overleg tussen de brancheorganisaties. Het ontbreken van uniforme normering van taxatierapporten was een belangrijk knelpunt voor zowel de beoordeling van het al dan niet toekennen van de NHG als voor de politiek. Nu daar vanuit de branche zelf een oplossing voor is gevonden, is er veel onduidelijkheid weggenomen.De hypotheekrenteaftrek wel of niet afschaffen?

En wat te doen met de koopsubsidie en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? In de aanloop naar de verkiezingen start De Hypotheker vandaag het Nationaal Debat Wonen met een enquête waarin we de mening en visie van de consument over deze onderwerpen peilen. Laat je stem horen en vul de enquête over de woningmarkt in.

Laat je mening horen
De verkiezingen staan voor de deur en de politieke partijen laten proefballonnetjes op over bezuinigingen op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek staat ter discussie, de koopsubsidiepot is op en de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie loopt eind dit jaar af. De politieke partijen zijn hun plannen aan het maken, maar wat vindt de huizenkoper en de huizenbezitter nu van dit alles? Onze adviseurs krijgen veel vragen van consumenten en merken dat er veel onduidelijkheid en onzekerheid heerst.

Nationale enquête
Als grootste onafhankelijke hypotheekbemiddelaar willen we de Nederlandse consument een stem geven die gehoord wordt. De Hypotheker houdt daarom tot en met zondag 18 april een nationale enquête over belangrijke onderwerpen op de woningmarkt. Hiermee willen de mening van de (potentiële) huizenkoper en huizenbezitter polsen. De uitkomsten worden aangeboden aan de Nederlandse politiek en dienen eind april als basis voor vier zogenaamde Twitterdebatten tussen consumenten en politici. www.hypotheker.nlVerruiming Starterslening Nederlek tot € 250.000 (incl.kk).


De woningen Prinsesseweg 14 en De Elzen 13 komen hier nu voor in aanmerking!

 

Vraag naar de voorwaarden en maak een afspraak met ons. Wij leggen u de mogelijkheden helder uit. De regeling is bedoeld voor starters op de woningmarkt, dus ook voor huurders. Jongeren en jonge gezinnen maken nu meer kans om een woning in Nederlek te kopen.


 

Recent in verkoop:


 

Ammerstol

Lekdijk 160 (vrijstaande woning) Vraagprijs € 269.000,- kk VERKOCHT

Wilhelminastraat 2 (vrijstaande woning) Vraagprijs € 197.500,- kk 

Wilhelminastraat 4 (vrijstaande woning) Vraagprijs € 198.000,- kk

Den Hoeff 2 D (vrijstaande villa) Vraagprijs € 335.000 kk

Grote Kerkstraat 18 (vrijstaand woonhuis) Vraagprijs € 262.500 kk

 

Bergambacht:

Marktplein 6 (appartement) Vraagprijs € 129.000 kk VERKOCHT


Lekkerkerk
Kamerlingh Onnessingel 40 (eengezinswoning) Vraagprijs € 198.000 kk

 

 


 

 

 

Voor de koper bemiddeld bij de aankoop:


Bovenkerkseweg 108 Stolwijk: Landelijk gelegen vrijstaande woning met losse berging met garage

Lekdijk 122 Ammerstol: een half vrijstaande woning

Johan Willem Frisostraat 193 Zoetermeer: een appartement

Beijersewegje 23 Gouderak: een landelijke vrijstaande woning

Meidoornstraat 110 Bergambacht: Hoekwoning.

Valkenburgerlaan 32 Boskoop: een twee onder een kap woning.

Achterwillenseweg 68 Gouda: een twee onder een kap woning.

 


 

Hoe werkt een aankoopbegeleiding nu precies?

 

U bent op zoek naar een nieuwe woning, dat kan een goede investering zijn. Belangrijker nog: het kan u veel (woon-) plezier verschaffen. Kopen moet een feest zijn!

Er zijn verschillende mogelijkheden om het voor u ideale huis te kopen: u kunt natuurlijk zelf gaan ‘shoppen', maar er zijn ook andere mogelijkheden:
Wij kunnen samen met u, na een uitgebreid persoonlijk gesprek en aan de hand van uw wensen en criteria een woonprofiel samenstellen. Aan de hand van dit profiel gaan op zoek en informeren wij u omtrent woningen in de door u aangegeven regio, plaats of prijsklasse.
Het kan natuurlijk ook zijn dat u de woning van uw dromen reeds hebt gevonden en daarover in onderhandeling wilt gaan. Wij kunnen dan voor u, in onderling overleg en tegen een aantrekkelijk tarief, de onderhandelingen voeren omtrent de prijs en de voorwaarden met de verkoper. Wij zorgen voor de afhandeling van het gehele juridische traject en begeleiden u tot en met de overdracht bij de notaris.

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan en wij informeren u graag.

 


 

Binnenkort in de verkoop:


Wilt u alvast als eerste op de hoogte gesteld worden ? Vraag vrijblijvend alvast naar meer informatie over de volgende woningen die binnenkort in de verkoop komen:


Binnenkort in de verkoop in Reeuwijk: een unieke bouwkavel in het buitengebied tussen Reeuwijk en Boskoop in de prijsklasse € 400.000 tot € 450.000.

Binnenkort in de verkoop een nieuwbouwproject in Krimpen aan de Lek:
Neuwbouwproject van 8 appartementen en 4 zeer grote twee-onder-een-kap woningen gelegen op een zeer fraaie locatie aan de Lek.


 


 


HenVthuis
weblog

Herreveld & de Vogel Makelaardij
Pleinstraat 21a
2861 XE  Bergambacht
Tel. 0182 - 35 20 99
info@herrevelddevogel.nl

banner-klein-stuiter