kop pand herreveld

Welkom op de weblog

 

Koop nog dit jaar een woning

NL Actueel Nieuws (bron: Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.)
 
Rente op een eigen woningschuld is voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013 alleen aftrekbaar als er een contractuele verplichting bestaat om de lening gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten minste 360 maanden af te lossen. De rente op een zogenoemde aflossingsvrije hypotheek is dus niet meer aftrekbaar. Er geldt onder voorwaarden wel een overgangsregeling voor de eigenwoningschuld per 31 december 2012. Vanuit dat perspectief kan het dus interessant zijn om – als u toch op het punt staat een woning te kopen- dat nog dit jaar te doen.


Intussen is in het tussen VVD en PvdA gesloten Regeerakkoord een nieuwe maatregel opgenomen die de aftrekbaarheid van hypotheekrente beperkt: Vanaf 2014 wordt het tarief waartegen in de hoogste tariefschijf de aftrek wordt geeffectueerd jaarlijks met 0,5 procent teruggebracht. Dit gaat door tot het tarief is bereikt dat geldt voor de derde tariefschrijf: 42 procent.

Tip
Staat u op het punt een woning te kopen? Dan kan het vanwege de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente aantrekkelijk zijn dat nog dit jaar te doen. 

Open Huis op 1 oktober 2011 van 11.00 tot 15.00 uur

Het open huis op zaterdag 1 oktober aanstaande brengt als het goed is weer een beweging op gang.
Inmiddels zijn van veel woningen de vraagprijzen verder aangepast en dit is ingegeven door de huidige woningmarkt.
Tegelijkertijd is de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2% en een aantal verkopers is zelfs bereid om de overige 2% voor hun rekening te nemen. Kopen dus zonder overdrachtsbelasting!
Bij een laag rentepercentage, veel gevarieerd aanbod, en lagere prijzen is het een goed moment om een woning te kopen.


Stijgend vertrouwen in woningmarkt volgens Marktindicator (Bron: marktindicator 26 juli 2011)

De ontwikkelingen op de woningmarkt werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Eigen Huis Marktindicator, een onderzoek dat gedaan wordt door onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft. Deze geeft aan dat het consumentenvertrouwen in juli de hoogste stijging ooit heeft.
De Marktindicator meet het consumentenvertrouwen onder 667 respondenten die achttien jaar of ouder zijn en representatief zijn voor de samenleving. Zij krijgen maandelijks een zestal stellingen over de woningmarkt, waarbij ze kunnen aangeven of ze er zeer negatief tot zeer positief tegenover staan.
Hoogste stijging
Deze maand gaf de Marktindicator een score van 62 aan, een stijging van vijf punten ten opzichte van de maand juni, toen de score nog de laagste ooit was. "62 is een stand die nog steeds erg laag is, maar we komen dan ook van een historisch dieptepunt", aldus Hans Andre de la Porte van Vereniging Eigen Huis. In mei was de score nog 59 procent.
Vertrouwen
De monitor heeft gemeten hoeveel vertrouwen de Nederlandse bevolking heeft in de markt voor koopwoningen. Er worden inschattingen en verwachtingen gemeten ten aanzien van de huizenprijzen, de hypotheekrente en de algemene omstandigheden om een huis te kopen.
Nooit boven 100
Geeft de indicator 100 aan, dan is het vertrouwen neutraal te noemen. Sinds zijn bestaan in 2004 is de barometer niet boven de 100 uitgekomen. "Als we onze metingen al in de jaren '90 (met name 1995-2000) hadden uitgevoerd, dan zou de stand wél boven de 100 punten hebben gestaan. Veel mensen waren toen aan het kopen, het aanbod was beperkt en de prijzen stegen hard."
Oorzaken lage score
"De afgelopen jaren staat de indicator onder de 100 punten: er is steeds minder vraag naar woningen, het aanbod is groot en groeiend, huizen staan langer te koop en de prijzen dalen (kopers bepalen de markt). Oorzaken zijn de economische crisis, onzekerheid over werk en inkomen, aangescherpte hypotheekregels en het besef dat de waarde van huizen ook kan dalen, dat is het risicogevoel bij consumenten."
Minder onzekerheid
"De woningmarktindicator heeft een bewezen voorspellende waarde over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De stijging van 57 naar 62 punten is dan ook een indicatie dat de koopbereidheid stijgt. Mensen geven aan dat ze actiever gaan zoeken en sterk overwegen te gaan kopen als ze een betaalbaar huis vinden dat voldoet aan hun wensen. Oorzaken van dit toegenomen vertrouwen zijn de verlaging van de overdrachtsbelasting en het gevoel dat de economie aantrekt, waardoor de onzekerheid over werk en inkomen iets minder wordt."


 

Tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting, profiteer nu!

De ministerraad heeft vrijdagmiddag 1 juli 2011 bekend gemaakt dat de overdrachtsbelasting gaat wijzigen. De overdrachtsbelasting gaat van 6 % naar 2 %.

Hiermee wil het kabinet het vertrouwen op de woningmarkt versterken en doorstroming voor huurders en kopers bevorderen. De overdrachtsbelasting gaat voor één jaar omlaag van zes naar twee procent. De marktwerking op de huurmarkt verbetert, onder meer door het voor huurders gemakkelijker te maken een woning te kopen.

Op een gemiddelde woning van € 200.000 schelt dit al gauw € 8.000! Een nieuwe keuken? Badkamer? Minder hypotheek?

Voor meer informatie over het besluit zie www.rijksoverheid.nl of bel met ons kantoor.


 

donderdag 8 april 2010: het open Huis van zaterdag 27 maart 2010 was een succesvolle dag. Nagenoeg bij alle 26 woningen die met het open huis meededen kwamen twee of meer geïnteresseerde kijkers.
Op dit moment is er reeds een woning verkocht aan een geïnteresseerde die bij het open huis van een van de deelnemende woningen is geweest.
Opvallend was dat er in alle prijsklassen belangstelling was, dit in tegenstelling tot het open huis van eind oktober 2009. Dit betekent dat het vertrouwen in de woningmarkt voorzichtig terugkomt.
Vandaag was er ook belangrijk woningnieuws:
In het eerste kwartaal van 2010 zijn 14,7% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het eerste kwartaal van 2009 was het dieptepunt van de huizencrisis in Nederland. In totaal werden de eerste drie maanden 30.500 woningen verkocht door NVM- en niet NVM-makelaars. De prijs van de gemiddelde verkochte woning steeg met 0,4% licht tot € 232.000 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009, blijkt uit voorlopige cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.
NVM-voorzitter Ger Hukker: ‘Het is niet zo dat we de vlag uithangen, maar de gegevens zijn bemoedigend. Voor de NVM is waardebehoud van de woningen en vertrouwen in de markt cruciaal. De consument durft weer te kopen en de prijzen zijn niet verder weggezakt. Dat is goed om vast te stellen. Daarbij moeten we wel aantekenen dat de vraagprijzen van het nieuwe aanbod op een lager niveau liggen dan voorheen. De doorstroming die was gestopt komt heel voorzichtig weer op gang. Maar koper en verkoper zijn onzeker en opereren in deze markt uiterst behoedzaam.'
Hoewel de positieve teneur voor de eerste drie maanden overheerst, zijn er duidelijk zwakke punten in de woningmarkt waar te nemen. Zo bedraagt het aantal te koop staande woningen 175.000. Dit aantal is stabiel ten opzichte van 2009. De tijd dat een woning te koop staat is verder toegenomen, tot 231 dagen. Bijna 31% van de woningen staat langer dan een jaar te koop, een jaar geleden was dit nog slecht 17%. Hukker: ‘Hieraan zie je de voorzichtige houding van de kopers en dus de kwestbaarheid van de markt.'
De regionale verschillen zijn groot. In provincies als Flevoland en Zeeland is het aantal transacties regionaal soms met wel 15 tot 20% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2009. Daar staat tegenover dat in Limburg het aantal transacties weer veel sterker toenam (Zuid Limburg, +36%, Breda +20%). Ook binnen de Randstad nam het aantal transacties sterker toe dan gemiddeld. In Amsterdam steeg het aantal transacties met 24%, in het Gooi met 21%. Beide regio's kenden dan ook een zeer slecht 1e kwartaal 2009. Bron: NVM

 


 
Nieuwe website van Herreveld & de Vogel
Via onze weblog willen wij u met regelmaat informeren over zaken rondom uw woning. Wij nodigen u uit om deze weblog regelmatig te bezoeken. U vind hier waardevolle tips en aandachtspunten voor uw (T)huis. Ons eerste item gaat over energie besparen, een belangrijk onderwerp in deze ‘dure’ tijd.
 
Tot 30% besparen op uw energierekening?
Per jaar zijn huiseigenaren zo’n € 2.000 kwijt aan hun energierekening. Daar kunnen ze met energiebesparende maatregelen tot wel 30% op besparen. Onlangs zijn er een groot aantal nieuwe subsidieregelingen gestart, die deze energiebesparende maatregelen extra aantrekkelijk maken.

De aankoop van een woning is een ideaal moment om de subsidiemogelijkheden in uw nieuwe regio te inventariseren en energiebesparing te realiseren. Herreveld & de Vogel Makelaardij informeert u graag over de mogelijkheden en de subsidies die in uw regio beschikbaar zijn.

Neem contact op met ons kantoor (0182 – 35 20 99) en laat u informeren! Wij zijn u graag van dienst.


 


HenVthuis
weblog

Herreveld & de Vogel Makelaardij
Pleinstraat 21a
2861 XE  Bergambacht
Tel. 0182 - 35 20 99
info@herrevelddevogel.nl

banner-klein-stuiter